Het unieke simulatiemodel van Gridmaster maakt voor het eerst inzichtelijk welke toekomstbestendige investeringen in energie-infrastructuur een succesvolle energietransitie in de Rotterdamse haven mogelijk maken.

Challenges

De energietransitie vraagt om een andere inrichting van het energienetwerk in het Rotterdamse HIC (Haven- en Industriecomplex). Aanleg en aanpassing van energie-infrastructuur is echter tijdrovend en dat betekent dat nú stappen moeten worden gezet om een klimaatneutraal HIC in 2050 te faciliteren. Maar waarin investeer je dan? De energietransitie kan zich langs een oneindig aantal paden* voltrekken, maar welke is nu nog heel onzeker. Wanneer en met hoeveel neemt bijvoorbeeld de aanlanding en vraag van groene energie toe? Wanneer worden fossiele energiecentrales vervangen door groene energiecentrales? Wat is de invloed van de toekomstige marktvraag op de industrie? Deze ontwikkelingen hebben allemaal invloed op het energienetwerk, maar de onzekerheden maken het voor netbeheerders moeilijk om toekomstbestendige investeringsbeslissingen te nemen.

Research – The Gridmaster Method

Het Gridmaster project levert een uniek simulatiemodel op van het energiesysteem van de Rotterdamse haven. Dit model brengt in kaart welke investeringen in energie-infrastructuur een zo groot mogelijk aantal transitiepaden in het HIC faciliteren en tegelijkertijd kostenefficiënt zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door het beschouwen van duizenden toekomstscenario’s en een integrale systeembenadering. Hierin brengen uiteenlopende stakeholders die samen de energiesector vertegenwoordigen data, kennis en expertise in. Zo helpt Gridmaster bij het optimaliseren van de performance, zoals de totale kosten, van investeringsplannen en biedt het ondanks grote onzekerheden toch handvaten voor strategievorming.

Opportunities

  • Het inzetten op de toekomstbestendige investeringspaden die het model aanreikt, verhoogt de kans op de juiste investeringsbeslissing. Hiermee wordt het mogelijke risico op een toekomstig tekort of overschot aan netwerkcapaciteit geminimaliseerd.
  • Deze investeringspaden maken een flexibele strategische aanpak mogelijk voor de inrichting van de toekomstige energie-infrastructuur en leiden ertoe dat een verhoogd aantal transitiepaden door bedrijven in de Rotterdamse haven kan worden gefaciliteerd. Hierdoor wordt de route naar een klimaatneutraal HIC in 2050 vereenvoudigd.
  • Op bedrijfsniveau kunnen investeringsbudgetten efficiënt worden ingezet. Voor Rotterdam als geheel levert dat uiteindelijk een passende, duurzame energie-infrastructuur en daar profiteert het gehele HIC van.
  • Samenwerking tussen betrokken partijen wordt versterkt en komt ten goede aan een geïntegreerd energiesysteem in de Rotterdamse haven.

Partners

Gasunie, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Quintel Intelligence, Siemens Nederland, SmartPort, Stedin, TenneT, TNO, TU Delft.

Looptijd

2020-2021

* een pad is een mogelijke reeks van energietransitie ontwikkelingen, die leiden tot een toename of afname in vraag of aanbod van energiedragers in de Rotterdamse haven.

Gridmaster visual
De complete visual is te downloaden door te klikken op de afbeelding hieronder.


Voor (pers)vragen omtrent Gridmaster kunt u contact opnemen met:

Jeroen de Bruin
Siemens Nederland N.V.
E-mail: mailto:jeroen.debruin@siemens.com

Nikki op ten Berg
SmartPort
E-mail: mailto:nikki.op.ten.berg@smartport.nl